Như trên bác nào còn cái code 3T nào cho e 1 cái với hic...đang ghiền game này

Cảm ơn mọi người đã quan tâm trước