Tình hình là mình đang làm cái nv mua 20 kon robot mà cày cuốc khó khăn quá, nay mình mới để ý cái vụ mời bạn bè chơi thì bạn đc tặng free robot nên trong đây có ai chơi giúp mình phát ! để nick face mình add sau đó mời bạn chơi bạn vào game thì mình đc tặng robot thôi nên thuận tiện ai có chơi thì giúp mình phát mình xin cám ơm