Mình lập topic mới để mọi người tiếp tục có những ảnh nào đẹp chộp được trong game thì share lên đây cho anh em xem với

Mọi người có thể chọn upload ảnh tại pik.vn hoặc imgur.comPik.vn - độ phân giải bị sụt xuống(no option)

Imgur.com - độ phân giải giữ nguyên(optional + editable)

Mọi người chịu khó thỉnh thoảng vào chia sẻ ảnh ọt cho anh em xem tý nhé