Nếu bắt chước là hình thức chân thành của farmery, các bigwigs đằng sau Zynga hit của xã hội tiếp cận thông nên cảm thấy tích cực yêu mến.
Farmery ios tiếp cận thông đã có nhiều bản sao, homages, nhái, và trắng trợn rip-offs hơn Pocket Gamer đã có bữa ăn tối dinh dưỡng có vấn đề.
Mô phỏng cuộc sống của một người nông dân, các trò chơi xã hội nói chung miễn phí nhiệm vụ bạn với gieo hạt, thu hoạch và bán các loại cây trồng, trong khi giúp đỡ bạn bè của bạn và gửi quà tặng.
Game farmery cho ios có hơn 100 loại cây trồng khác nhau, khả năng chạy các trang trại chăn nuôi chứa đầy của riêng bạn, và khả năng về mặt đạo đức, đáng ngờ để ăn cắp từ các khu đất hàng xóm.Không ai biết lý do tại sao Farmery ios mien phi và bắt chước của nó rất gây nghiện. Đó là một câu hỏi cho một người trúng thưởng Nobel trong tương lai để suy ngẫm. Để bây giờ, đây là mười của của iPhone tốt nhất Farmery.