Dota truyen ky 【10/4】 Mở tất cả cửa Cổng Thần, Thử Thách


09-04-2015 17:00


Sự kiện: CỔNG THẦN, THỬ THÁCH MỞ HẾT CỬA
Thời gian: 5 giờ 00 ngày 10/04/2015 đến 4 giờ 59 ngày 12/04/2015.
Phạm vi: S1 đến S23.Nội dung: Từ 5 giờ 00 ngày 10/4 đến 4 giờ 59 ngày 12/4, tất cả các cửa trong Cổng Thần (Đền Levia, Xưởng Dwarf) và Thử Thách (Vực Kiếm Gãy, Phố Ma Thuật, Đền Nữ Thần) đều được mở.