Mình dùng Window phone nên chẳng thể dùng được mấy cái này. Thật buồn quá đi, có tiền cũng tạu ngay 1 em sony về dùng chơi thử