Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1

  Hướng dẫn chơi game Chắn trong Bigkool 2015 cho ai chưa biết

  Hướng dẫn chơi game Chắn trong game Bigkool 2015
  Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn biết chi tiết về luât và cách chơi game Chắn trong Bigkool 2015 cho những ai chưa hiểu và đang muốn tìm hiểu về thể loại game này.
  chan bigkool 2015

  1. Nhận mặt các quân chắn
  Bộ chắn bao gồm 100 cây được rút ra từ 120 cây của bộ Tổ Tôm (bỏ đi 20 cây là nhất văn,nhất vạn, nhất sách, thang thang). Trong đó có 4 cây “chi chi” còn lại 96 cây, số cây còn lại này đều có một nguyên tắc để gọi và nhận mặt quân là tên quân bài được hợp thành từ phần số (từ 2 đến 9 , tiếng Trung Quốc là nhị, tam, tứ, ngũ,lục, thất , bát, cửu) và phần chữ (bao gồm văn ,vạn, sách). Như vậy tổ hợp của những quân bài này sẽ có 8*3=24 quân. Mỗi quân bài này có 4 con giống nhau, như vậy tổng số quân bài là 24*4=96 quân thường và 4 quân chi chi.
  Trên quân bài được viết phần bên phải là phần số, phần bên trái là phần chữ. Như vậy để nhận mặt nhanh các quân bài thì trước hết bạn nên nhận mặt các số trước từ nhị đến cửu.
  - Những người mới chơi thường hay nhìn nhầm thất với cửu vì hai ký hiệu này thoáng nhìn có vẻ giống nhau
  - Để dễ nhớ phần chữ: văn, vạn, sách, hãy đọc “khẩu quyết” của các cụ: “Văn chéo, Vạn vuông, Sách loằng ngoằng”. Nhìn vào phía trên bên trái, Văn có nghĩa là kí tự giống gạch chéo, Vạn tức là hình chữ điền, hình vuông, Sách là kí tự loằng ngoằng phức tạp nhưng rất dễ nhận ra.
  - Bộ bài chắn chỉ có 20 cây đỏ, tức là 5 quân: Chi chi, Cửu vạn, Cửu Sách, Bát Vạn, Bát Sách. Còn lại là 80 cây đen.
  2. Nguyên tắc ù :
  - Chắn : là một đôi có 2 quân bài giống nhau hoàn toàn về cả chũ và số. Ví dụ: chắn tam vạn gồm hai quân tam vạn, …
  - Cạ: là một đôi chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau. Ví dụ: cạ tam van với tam sách , tam vạn với tam văn..
  - Ba đầu : gồm ba cây chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ ba đầu: tam van +tam sách+ tam văn…
  Khi lên bài thì bạn nên xếp riêng chắn, cạ, ba đầu, những cây què để dễ hình dung thế bài của mình. Có hai kiểu ù là ù rộng và ù bạch thủ:
  - Ù rộng : Khi chơi bài, mỗi người có 19 cây, khi ăn một cây bạn phải đánh trả đi một cây nên số cây không đổi và vẫn là 19 cây. Bài đang chờ ù rộng có nghĩa là trên tay bạn và cả ở dưới chiếu nữa đã có ít nhất 6 chắn, 3 cạ và một con què chính là con chờ ù . Khi rút nọc, con ở nọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn hoặc một cạ nữa thì có nghĩa là bạn ù. Ù đã có 6 chắn sẵn thì gọi là ù rộng.
  - Ù bạch thủ : Bài đang chờ ù bạch thủ có nghĩa là bạn đã có ở trên tay và cả ở dưới chiếu nữa đúng 5 chắn, 4 cạ và một con què chính là con chờ ù . Khi rút nọc, con ở nọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn. Như vậy khi ù bạch thủ kể cả con ù ở nọc bạn có đúng 6 chắn và 4 cạ.
  3. Các cước sắc trong game Chắn :
  1. Xuông: Ù rộng và không có cước nào.
  2.Thông: Ván trước vừa ù, thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông.
  3.Thiên ù: Người có cái là người có 20 cây trên bài, nếu có đủ luôn chắn, cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn, gọi là Thiên ù.
  4. Địa ù: Cây đầu tiên từ dưới nọc lật lên cho phép mình ù luôn, thì ù này là địa ù.
  5. Chì : Tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình ( bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình. Trong trường hợp khi bốc lên hoặc đánh cây ở cửa chì nhưng bị nhà khác chíu sau đó lại chíu ù cây trả cửa thì không được tính cước Chì
  6. Tôm: Trên bài có Thất Văn, Tam sách, Tam vạn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm.
  7. Lèo: Trên bài có Chi chi, Cửu vạn, Bát sách. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo.
  8. Bạch định: Trên bài không có 1 cây đỏ nào, toàn cây đen.
  9. Tám đỏ: Trên bài có 8 cây màu đỏ, 12 cây đen.
  10. Kính tứ Chi: Trên bài có 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cây đen.
  11. Thập thành: Bài ù toàn Chắn, không có 1 cạ nào.
  12. Thiên khai: Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau.
  13. Có ăn bòn : Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó, ví dụ có chắn Tam vạn, nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi ù rồi, thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm.
  14. Có Chíu: Trên bài có 3 cây giống y hệt nhau, nếu ai đánh ra hoặc nếu từ nọc lật lên 1 cây y hệt 3 cây này thì có thể chíu nếu thích. Nếu chíu rồi ù ngay (bất kể là cây bị chíu được đánh ra hay được lật từ nọc) thì phải hô là chíu ù, nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm.
  Nhớ là sau khi chíu xong thì phải Trả Cửa, tức là mình lấy về cây chíu được từ chỗ nào, thì phải trả lại (đánh ra) 1 cây vào vị trí đó; trừ trường hợp cây chíu được là cây mà người ở Cửa trên (ngồi bên trái mình) đánh xuống vị trí Cửa trên của mình, sau khi chíu xong thì không cần Trả cửa mà có thể đánh như binh thường 1 cây nào đó xuống Cửa mình.
  15. Bạch thủ: Nếu tính cả trên bài và dưới chiếu có 5 chắn và 4 cạ, thì coi như là đang đợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. Từ nọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ được ù. Riêng Bạch thủ chi (Là ù bạch thủ lá Chi Chi) , được 6 điểm( 3 dịch)
  Chú ý: + Nếu ù Bạch thủ Chi mà xướng "Bạch thủ" thì vẫn là xướng sai.
  16. Hoa rơi cửa Phật: : Khi bài dưới chiếu (ăn được) có một chắn ngũ Vạn (hình ngôi chùa), người chơi lại ù chì bạch thủ cây Nhị vạn (hình cánh hoa đào).
  17. Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: ( 40 điểm, 32 dịch): Khi dưới chiếu ăn được chắn ngũ vạn (hình ngôi chùa) và chắn tứ vạn ( hình cái xe), người chơi ù Chì bạch thủ cây nhị vạn (hình hoa đào)
  18. Cá lội sân đình: (29 điểm, 21 dịch): Khi bài dưới chiếu (ăn được) có một chắn ngũ Vạn (hình ngôi chùa), người chơi lại ù chì bạch thủ cây Bát vạn (hình con cá)
  19. Cá nhảy đầu thuyền: (29 điểm,21 dịch ) Khi bài dưới chiếu (ăn được) có một chắn ngũ sách (hình cái thuyền), người chơi lại ù chì bạch thủ cây Bát vạn (hình con cá)
  20. Chùa đổ nát hoa: (29 điểm 21 dịch) Khi bài dưới chiếu (ăn được) có một chắn nhị vạn ( hình hoa đào), người chơi lại ù Chì, Bạch Thủ cây Ngũ Vạn (hình ngôi chùa)
  4. Luật đánh bài
  A. Ràng buộc với bài trên tay
  1. Ăn treo tranh: Ăn được thành chắn nhưng lại ăn cạ
  Vd: Trên tay có cửu vạn, cửu văn, ăn cửu vạn nhưng lại hạ cửu văn xuống chiếu thành cạ [cửu văn, cửu vạn] (đáng nhẽ phải hạ chắn cửu vạn)
  2. Chíu được nhưng lại ăn thường
  Vd: Có 3 quân cửu vạn, bốc được cửu vạn, đáng nhẽ phải chíu thì lại chỉ hạ 1 quân cửu vạn xuống để ăn thường
  3. Ăn chọn cạ: Lấy 1 quân trong cạ sẵn có để ăn cạ
  Vd: Có cạ [cửu vạn, cửu văn], lấy cửu vạn ăn cửu sách
  Chú ý: Trường hợp có 1 cửu vạn và 2, hoặc 4 cửu văn không gọi là "có cạ" cửa vạn, văn (Vì cửu văn nằm trong chắn rồi, cửu vạn là quân lẻ). Khi đó vẫn được lấy cửu vạn ăn cửu sách

  TIẾP...

 2. #2
  4. Ăn cạ chuyển chờ: Lấy 1 quân chờ ù để ăn cạ
  Vd: Đã có >= 5 chắn, chỉ què cửu vạn, không có ba đầu. Lấy cửu vạn ăn cửu văn
  Chú ý: Nếu đang chờ ù ba đầu cửu, lại lấy cửu vạn ăn cửu văn thì là phạm lỗi treo tranh (hoặc nếu cửu văn là quân bốc từ nọc ra thì là phạm lỗi bỏ ù)
  5. Có chắn cấu cạ: Lấy 1 quân trong chắn sẵn có để ăn cạ
  Vd: Có chắn cửu vạn, không có cửu văn, lấy cửu vạn ăn cửu văn
  B. Ràng buộc với những quân đã bỏ không ăn
  6. Bỏ chắn ăn chắn: Trước đã bỏ không ăn chắn này, giờ lại đòi ăn
  7. Bỏ chắn ăn cạ: Lấy 1 quân - mà trước đó đã bỏ ăn chắn - để ăn cạ
  8. Bỏ cạ ăn cạ: Lấy 1 quân - mà trước đó đã bỏ ăn cạ - để ăn cạ.
  9. Bỏ chắn đánh chắn: Bỏ không ăn 1 con sau lại đánh đúng con đó
  Vd: Trước đã bỏ không ăn cửu vạn, nếu sau đó lại:
  Lấy cửu vạn ăn cửu vạn => lỗi 6
  Lấy cửu vạn ăn cửu văn => lỗi 7
  Lấy cửu văn ăn cửu sách => lỗi 8
  Đánh cửu vạn đi => lỗi 9
  (Chú ý: Được lấy cửu văn/ sách để ăn chắn - tức được bỏ cạ ăn chắn)
  C. Ràng buộc với những quân đã đánh
  10. Đánh cạ ăn cạ: Đã đánh cả 1 cạ (2 quân) đi thì không được ăn bất kỳ cạ nào nữa
  Vd: Nếu đã đánh cạ [cửu vạn, văn], sau lại ăn cạ [tam văn, tam sách]
  11. Xé cạ ăn cạ: Đã đánh 1 quân, sau không được dùng quân hàng đó để ăn cạ
  Vd: Đã đánh cửu vạn, sau lại lấy cửu văn ăn cửu sách
  12. Đánh 1 quân rồi sau lại ăn đúng quân đó
  13. Đánh đôi chắn đi
  Vd: Đánh cửu vạn, sau lại đánh tiếp 1 quân cửu vạn nữa
  D. Ràng buộc với những quân đã ăn
  14. Ăn 1 con rồi sau lại đánh đúng con đó
  15. Ăn cạ rồi lại ăn chắn cùng hàng
  Vd: Đã lấy cửu văn ăn cửu vạn, sau lại ăn chắn cửu (bất kỳ cửu gì)
  16. Đánh cạ khi đẵ ăn cạ
  Vd: Đã đánh cả tam văn, tam sách đi (đánh cạ), sau đó lại lấy cửu vạn ăn cửu sách (ăn cạ)
  17. Ăn cạ đánh con cùng hàng
  Vd: Đã lấy cửu vạn, ăn cửu văn, sau lại đánh cửu sách đi
  Quá dài đi mất, cố gắng tìm hiểu nha các bạn.

Có thể bạn quan tâm:

 1. game bigkool miễn phí 2015 bản chuẩn
  Bởi thanh1234 trong diễn đàn Game chiến thuật
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-08-2015, 12:18 PM
 2. Game Bài BigKool 2015-sự kiện 30/4 cho androi,apk,ios
  Bởi wap3mien trong diễn đàn Game Tổng Hợp
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-24-2015, 07:22 AM
 3. Bigkool 2015, Tải game Bigkool 2015 Cho Android iPhone
  Bởi anh321 trong diễn đàn Game Tổng Hợp
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-20-2015, 10:56 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •