Hack ngoi lang cua gio 112
Thêm chức năng chuyển map nhanh đến các map trong game như: rừng gió hú, nông trại...
- Thêm chức năng xem giờ
- Thêm chức năng đăng xuất, thoát game nhanh
- Tắt full vòng load
Bỏ chức năng có thể nhắn tin trực tiếp với các top trong bảng top.
- Bỏ toàn bộ hệ thống nhiệm vụ cũ.
- Thay đổi màu tên của người giúp việc để phân biệt được đâu là người giúp việc, đâu là bạn bè qua thăm vườn.
- Tăng phí Dina chat thế giới lên 10 Dina (Hạn chế tình trạng chửi bậy trên kênh thế giới)
- Thành viên trong FAM sau khi gia nhập FAM 96h trong game thì mới có thể hoạt động làm tăng điểm FAM.
Xem them: tai kpah 160

Chi tiết tải game ngôi làng gió : http://androidvui.net/ngoi-lang-cua-gio/