Bạn vào wed http://gamesgames.com tải cũng có nhiều trò hay lắm.Bạn click vào trò chơi mà bạn muốn tải nó hiện ra một cái khung bạn bấm vào chữ Save chờ nó tải về là xong.
Pe Ngoc · 7 năm trước