Minh châu 2 MMORG cực xuất sắc và về nội dung và đồ họa

Minh Châu một thế giới ảo tái hiện lại những trận đánh hào hùng Tam quốc của Trung Hoa cổ đại.Đã bao lần tam quốc phân tranh đã bao anh hùng đã ngã xuống đã bao gia đình người lính mất con

tham gia vào game bạn sẽ đóng vai các anh hùng lịch sử trung hoa cùng xông pha trận mạc cùng chiến đấu với hàng hàng triệu binh sĩ

như Quan vũ ,Trương phi,Nữ bố ,Điêu thuyền một tuyệt thế mỹ nhân trung hoa cổ đại

Minh châu – nơi luôn dành cho những game thủ có chí lập quốc tranh bá. Cùng nhau kết nghĩa huynh đệ như Lưu Quan Trường với Đào Viên… Cùng bàn mưu lược vơi Tào Tháo, Gia Cát Lượng bình thiên hạ thống nhất giang sơn quy về một mối

Tải ngay minh châu 2 nào các bạn!