Luminous Hola Launcher Theme
Sáng bóng và lấp lánh ánh kim và gián tiếp ở tuyệt vời.
★ Chú ý:
Đây không phải là một mình một ứng dụng đứng - Phải có Hola Launcher để sử dụng!

★ Làm thế nào để Áp dụng các Theme:
1. Tìm kiếm "Hola Launcher", tải về và cài đặt
2. Cài đặt chủ đề này
3. Run Hola Laucher, Skin> Theme> chọn chủ đề này