Game Commando – Biệt đội cảm tử được xây dựng dựa trên bối cảnh những năm 1944 khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 giữa Phát Xít và quân Đồng Minh đang diễn ra trên thế trận cận bằng. Lầu Năm Góc đá quyết định họp kín và tung một lực lượng đặt biệt cảm tử có nhiệm vụ xâm nhập vào lòng địch quyết định thay đổi cục diện chiến trường.

Commando – Biệt đội cảm tử là game mobile tái hiện lại cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 khi quân độ Đồng Minh và Phát Xít Đức vẫn còn đang chưa phân thua thắng bại. Bất đầu từ Lầu Năm Góc tại Mỹ có quyết định bổ xung thêm biệt đội cảm tứ tấn công sâu vào trong lòng địch.


Khi tham gia vào Biệt Đội cảm Tử bạn sẽ phải bảo vệ nền hòa bình thế giới, quyền tự do và bình đẳng của nhân loại.

Những điểm nổi bật trong game Commando – Biệt đội cảm tử
Đồ họa chân thực và đẹp mắt
Miễn phí hoàn toàn
Có nhiều lại vũ khí cho bạn lựa chọn
Nhiệm vụ cực kỳ hấp dẫn
Trong game Commando – Biệt đội cảm tử bạn sẽ trở thành những thành viên ưu tú nhất trong lực lượng đặc biệt đó, có nhiệm vụ đem lại hòa bình cho thế giới, sẵn sáng hy sinh bất cứ lúc nào .
Nguồn :http://topgame321.net/game-offline/commando-biet-doi-cam-tu-game-hay-so-1.html