SRO Sài Gòn | Server Bọ Cạp | Map 120 D12 | Open chính thức 15/08/2015
Open máy chủ Bọ Cạp Alphatest 13h ngày 11/8/2015
Thông tin máy chủ Bọ Cạp
Alphatest : 13h 11/08/2015
Open Chính Thức : 13h 15/08/2015
Chức năng Website:Sercurity 100%
-Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
-Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
-Lấy lại mật khẩu tự động qua Email-Đổi tên nhân vật, Tẩy điểm
-Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác
Chức năng Ingame :
-Chống Disconnect 100%
-Hệ thống tự động thông báo khi giả kim thuật thành công
-Hệ thống Tile Update tự động liên tục : Job , Học Viện .
-Hệ thống chống Buôn Out 1s đầu tiên tại Việt Nam
Trang chủ : http://srosaigon.com/
Diễn đàn : http://diendan.srosaigon.com/forum.php
Quản lý tài khoản : http://bc.srosaigon.com/
Tải Game :
Link download full : http:
Link download Media : Update
Fanpage: https://www.facebook.com/srosaigon.c0m
Thông tin rate :
-Race: Chinese and EU
-Max Lv : 120
-Item : D12 ngoại hình chuẩn
-Exp/Sp Rate: 200x
-Party -Exp/SP : 250x
-Drop Item : 10x-Gold drop : 5x
-Skill Max : 120
-Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>> random
Hỗ trợ Alphatest :
-Max lv 120-SUN D12 bán tại NPC giữa thành TA
-Full 999999 silk-Full 999999b Gold
Hỗ trợ Open chính thức :
- Pet 3 Ngày
- 3 Bình HP/MP
- 50 DCN - 5m SP
- 500k Gold
- Set SON A+5-Và 1 số vật phẩm khác
Giải thưởng ĐUA TOP
TOP 4 > 10 : 700 silk
Video giới thiệu về Intro siêu đẹp của máy chủ Bọ Cạp
Trân trọng !
Trả lời kèm Trích dẫn Trả lời kèm Trích dẫn Trả lời với nhiều Trích dẫn
srosaigon.com