Event Dota Truyền Kỳ Tháng 8 - Tuần 4

Sự kiện 1 : ĐĂNG NHẬP LIÊN TỤC - TẶNG NGAY ĐÁ HỒN SOUL ( LẦN 3)
Thời gian:24/08/2015 5:00 - 27/08/2015 4:59
Phạm vi: S1 - S33
Nội dung:Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đăng nhập liên tục trong 3 ngày sẽ tặng ngay 12 Đá hồn Soul cùng các vật phẩm tương ứng :
Ngày 1: 4 Đá hồn Soul + 2 Bụi vũ trụ + 10 Bình Exp
Ngày 2: 4 Đá hồn Soul + 3 Bụi vũ trụ + 10 Bình Exp
Ngày 3: 4 Đá hồn Soul + 4 Bụi vũ trụ + 10 Bình Exp
Lưu ý :
1. Nhận quà ngay trong hộp thư.
2. Chỉ huy cần đạt Level 10 trở lên để nhận quà.

​Sự kiện 2 : TIÊU PHÍ TẶNG ĐÁ HỒN, THỂ LỰC
Thời gian: 24/08/2015 5:00 - 28/08/2015 4:59
Phạm vi: S1 - S33
Nội dung:Trong thời gian diễn ra sự kiện, lần đầu trong ngày tiêu hao kim cương ở mức nhất định sẽ tặng ngay các phần quà tương ứng.
● Ngày 1: lần đầu trong ngày tiêu hao
- Đạt 120 Kim cương, tặng ngay 1 Đá hồn Mirana + 1 Hộp khoai + 10.000 vàng
- Đạt 300 Kim cương, tặng ngay 2 Đá hồn Mirana + 3 Hộp khoai + 20.000 vàng
- Đạt 1000 Kim cương, tặng ngay 5 Đá hồn Mirana + 6 Hộp khoai + 50.000 vàng
- Đạt 3000 Kim cương, tặng ngay 10 Đá hồn Mirana + 5 Hamburger Exp + 10 Hộp khoai
● Ngày 2: lần đầu trong ngày tiêu hao
- Đạt 120 Kim cương, tặng ngay 1 Đá hồn Leshrac + 1 Hộp khoai + 10.000 vàng
- Đạt 300 Kim cương, tặng ngay 2 Đá hồn Leshrac + 3 Hộp khoai + 20.000 vàng
- Đạt 1000 Kim cương, tặng ngay 5 Đá hồn Leshrac + 6 Hộp khoai + 50.000 vàng
- Đạt 3000 Kim cương, tặng ngay 10 Đá hồn Leshrac + 5 Hamburger Exp + 10 Hộp khoai
Tải game tru tiên 4d cho máy android
● Ngày 3: lần đầu trong ngày tiêu hao
- Đạt 120 Kim cương, tặng ngay 1 Đá hồn Vol'jin + 1 Hộp khoai + 10.000 vàng
- Đạt 300 Kim cương, tặng ngay 2 Đá hồn Vol'jin+ 3 Hộp khoai + 20.000 vàng
- Đạt 1000 Kim cương, tặng ngay 5 Đá hồn Vol'jin + 6 Hộp khoai + 50.000 vàng
- Đạt 3000 Kim cương, tặng ngay 10 Đá hồn Vol'jin + 5 Hamburger Exp + 10 Hộp khoai
● Ngày 4: lần đầu trong ngày tiêu hao
- Đạt 120 Kim cương, tặng ngay 1 Đá hồn Pugna + 1 Hộp khoai + 10.000 vàng
- Đạt 300 Kim cương, tặng ngay 2 Đá hồn Pugna + 3 Hộp khoai + 20.000 vàng
- Đạt 1000 Kim cương, tặng ngay 5 Đá hồn Pugna + 6 Hộp khoai + 50.000 vàng
- Đạt 3000 Kim cương, tặng ngay 10 Đá hồn Pugna + 5 Hamburger Exp + 10 Hộp khoai
Chú ý:
- Nhận quà trong mục Sự kiện của game.
- Khi tiêu phí ở mức cao hơn sẽ nhận tất cả quà của các mức thấp hơn.
Nguồn bài viết: Sự kiện dota truyền kỳ