yêu cầu sự kiện: Trong khoảng thời gian từ 0:00 ngày 18/09/2015 và kết thúc vào 0:00 ngày 22/09/2015
hướng dẫn Tham gia: đua top Liên máy chủ Tiêu phí
Trong thời gian kể trên tất cả nhân vật tại tất cả các sv game eden 3d tiêu phí số lượng càng nhiều thì sẽ mua được rất nhiều phần quà, Hệ thống sẽ tự lấy kết quả kéo top tiêu phí trên toàn bộ server và sẽ chia phần thưởng sau thời gian kéo vị trí là vào ngày 24/09/2015, phần quà như sau
Top 1: card 500k + đá cấp 8
Top 2 – 3: thẻ cào 200k + ngọc vip cấp 6
Top 4- 10: card 100k + đá cấp 4
Top 11 – 20: card 50k + đá vip cấp 4 + 20 vạn Tinh Tu
Top 21 – 30: card 20k + ngọc vip Cấp 3 + 10 vạn Tiền Đồng
Top 31 – 50: card 10k + 5 vạn Tiền Đồng + 5 vạn Tinh Tu
Top 51: trở đi 1 vạn Tiền bạc +1 vạn Tinh Tu
Lưu ý: chỉ tính tiêu phí bảo vật, không tính tiêu phí Bạc khóa.
Tiêu phí bảo vật sẽ dựa vào tài khoản, không tính riêng từng game thủ tiêu phí dau truong saga apk
thời gian: 19:00 – 22:00 ngày 17-18-19/9
Nội dung:
Trong thời gian hoạt động (19:00 – 22:00 ngày 17-9), dùng 499 vàng là có thể mua ngay: Tiên Chi bao *1, Băng đá vip bao *1, Bắc Đẩu thất tinh *1, Đại luyện binh phù *1, Miễn chiến bài *1, được tặng thêm Rương thú cưỡi vip 80 *1, Rương vũ khí vip nhất 80 *1;
Trong thời gian sự kiện (19:00 – 22:00 ngày 18-9), dùng 299 vàng sẽ được mua: Tiên Chi bao *1, Băng ngọc vip bao *1, Thiên phong lệnh thượng hạng *1, Huyền thưởng lệnh *1, Miễn chiến bài *1, và tặng thêm Rương mũ giáp vip 70 *1, Rương áo giáp thượng hạng 70 *1
Trong thời gian sự kiện (19:00 – 22:00 ngày 19-9), dùng 449 vàng sẽ mua được: ngọc vip Lộ bao *1, Huyền thiết bao *1, Thiên phong lệnh *10, Huyền quà lệnh *1, Sa trường vị trí hạng binh *1, tặng thêm Rương áo giáp vip 50 *1, Rương mũ giáp vip 50 *1
Guide=1.Mỗi lần mỗi người chơi chỉ được mua tối đa 3 suất, hoạt động này sẽ khấu trừ số đồng tương ứng, vì vậy mong người chơi chơi lưu ý
sự kiện lần này tiến hành dưới hình thức nhiệm vụ, giá cả đạo cụ trong thương thành không đổi
Yêu cầu mua dưới hình thức nhiệm vụ mới nhận được rương trang bị tặng kèm, mua trực tiếp trong thương thành sẽ không được nhận rương trang bị
Vui lòng thanh lý hòm đồ, tránh tình trạng không mua được quà

2. Event - Liên tục đăng nhập mua hào lễ
Thời gian: 16:00 ngày 17-9 đến 16:00 ngày 26-9
Nội dung:
Liên tục đăng nhập 1 ngày sẽ mua được: Lỗ Công đồ sách *1, Chiêu mộ lệnh *1, Tướng thần hồn *1, Hoạt huyết đan *5
Liên tục đăng nhập 3 ngày sẽ bán được: Lỗ Công cổ tịch *1, Chiêu mộ lệnh vip nhất *1, Hành quân lệnh trung cấp *1, Tiểu hoàn đan *5
Liên tục đăng nhập 7 ngày bán được: Lỗ Công bảo điển*1, Binh pháp tâm đắc *1, Hành quân lệnh *1, Đại hoàn đan *5
Quy tắc:
1, Nhiệm vụ này chỉ được làm 1 lần.
2, Vui long thanh lý hòm đồ, tránh tình trạng không nhận được thưởng
3, Quá hạn lĩnh quà sẽ không phát bù
4, Yêu cầu trong thời gian sự kiện, đăng nhập đạt số ngày tương ứng mới được lĩnh thưởng, nhiệm vụ ký danh trong Độ sôi nổi không liên quan đến nhiệm vụ này.
5, Trong trường hợp thống nhất hoặc ghép server, nhiệm vụ sẽ không hiển thị nữa.

3. Event - Danh tướng lừng lẫy
Trong thời gian sự kiện, dùng 10 đồng sẽ được rút quà 1 lần
Kho phần thưởng gồm: Lưu Biểu, Quạt Gia Cát, Lễ bao Tướng thần hồn, Bắc đẩu thất tinh, Bát môn kim tỏa, Lỗ Công tâm quyết, Băng đá vip bao, Tiên Chi bao, Thiên phong lệnh vip nhất sever, Binh pháp tâm đắc, Hành quân lệnh, Chiêu hiền kim bảng, Huyền thưởng lệnh, Khu trục lệnh, Thiên phong lệnh, Tẩy tủy đan, Phục thù hịch văn, Xe gỗ, Thảo phạt chiếu thư, Chiêu tài tiến bảo, Chiêu mộ lệnh vip nhất, Tướng thần hồn
Thời gian hoạt động: 16:00 ngày 23-9 đến 16:00 ngày 25-9-2015
hoạt động này mỗi ngày chỉ được làm 50 lần, mỗi lần rút thưởng sẽ khấu trừ 10 vip;
Quạt Gia Cát là trang bị trác việt cấp 90, bảo vệ ban đầu 120, chỉ hiển thị trên version 1.42
Tướng Quân Vương Lưu Biểu có mức trưởng thành ban